Sık Sorulan Sorular

Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?


Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenim görmekte iken, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine geçiş yapılır mı?


Öğrenim görmekte iken Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınavını kazanıp kayıt yaptırmaları halinde, mecburi hizmet ve tazminat hükümleri saklı kalmak şartıyla geçiş yapabilirler.

Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler burs alabilir mi?


Polis Yüksek Öğretim Kanununa göre Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılandığından burs verilmesi söz konusu değildir.

Açık öğretim Fakültesi Polis Eğitimi bölümü 2 yıllık önlisans mezunlarının polis memuru olma hakkı var mıdır?


5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yerleştirilen programdan mezun olanların, Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar gibi Polis Memuru olma hakkı bulunmamaktadır.
Polis Memuru olabilmek için; 09.05.2001 tarih ve 24397 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunun 10. maddesine göre Polis Meslek Yüksekokulundan veya 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun 26.04.2005 tarih ve 25807 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 24. maddesine göre Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olmak gerekmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulunda okurken evlenebilir mi? eğer evlenebilirse cezası var mıdır?


17/08/2008 tarih ve 26970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Evlenme Yasağı başlıklı 27. maddesi “Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir” hükmü mevcuttur.

PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olup, Polis Meslek Yüksekokullarına planlaması yapılan adaylar Polis Meslek Yüksekokulunu değiştirebilirler mi


Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesinin 5. fıkrasında, “Sınavı kazananların Yüksekokullara planlaması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez.” hükmü mevcuttur.

Kurs Saatleriniz nelerdir?


Hafta ici Hergün
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00 arasi